*Akcija, ali humanitarna. Nadamo se da ste i dalje zainteresirani.

799kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

199kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

199kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

599kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

299kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

999kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

899kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

199kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

299kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

799kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

599kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

1199kn

Za tako nisku cijenu možete pomoći da dijete koje je izgubilo dom pronađe ovaj neophodan artikl.
Isplati se pomoći.

Svi smo programirani snažno reagirati na riječ Akcija i malo je stvari koje će nam lakše uzeti pažnju od niske cijene.
Ali ako nas niska cijena može privući da potrošimo, može li nas privući i da pomognemo?
Mi vjerujemo da može!